opname en inspectie

DUIMSTOK - RCF - SAP

Ook beschikken wij over vereiste technische kennis, expertise, ervaring en opleiding
      om opnames en inspecties aan railinfra te verzorgen. Fotomateriaal en technische staat
 zullen (op door u voorgeschreven specificaties) professioneel worden gerapporteerd
t.a.v. Veilige Berijdbaarheid & Levensduur (Life cyclemanagement).

           MR Spoor controleert SAP profielen op volledigheid en beschikt over de kennis en ervaring
om tot een goede beoordeling van deze invulprofielen te komen. Gegevens worden
           in een uitgebreid verslag met foto’s aan de opdrachtgever gerapporteerd. 

                 MR Spoor is uiterst ervaren in het verzorgen van 1e en 2e lijnscontrole en opname restpunten.
Wij verzorgen dit voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.  MR-SPOOR BV

Postbus 9121

3301AC Dordrecht

085-0438890

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.